< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT OMGEVING

Programma: OMGEVING EN NATUUR

Code ISE: QF

Omschrijving ISE: NATUUR EN BIODIVERSITEIT


Begrotingsartikel: QB0-1QCE2FR-IS

Omschrijving: EIGEN VERMOGEN INSTITUUT VOOR NATUUR- EN BOSONDERZOEK (EV INBO)


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 3.071 1.340 0 VR 2024 1705 MED.0175-13 BBT Omgeving en Natuur.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 0 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 0 0 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf