< Start < Minister

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA

Programma: MEDIA

Code ISE: HI

Omschrijving ISE: MEDIAORGANISATIES


Begrotingsartikel: HB0-1HEI2IA-PA

Omschrijving: PENSIOENLASTEN VRT


Bedragen (x 1000€):

Download