< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WVG

Programma: WELZIJN

Code ISE: GC

Omschrijving ISE: ARMOEDEBELEID


Begrotingsartikel: GB0-1GCI2CA-WT

Omschrijving: ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 19.425 19.426 0 VR 2024 1705 MED.0175-8 BBT Armoedebestrijding.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 20.532 20.532 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 20.532 20.532 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 19.278 19.278 0
2023 Opmaak - ontwerp 19.278 19.278 0 VR 2022 2810 MED.0398-7 BBT Armoedebestrijding.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 17.785 17.795 0 VR 2023 1205 MED.0167-18 BBT Armoedebestrijding.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 16.183 16.183 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 16.183 16.183 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 16.183 16.183 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 16.183 16.183 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 16.183 16.183 0
2022 Opmaak - ontwerp 16.183 16.183 0 VR 2021 2810 MED.0372-21 BBT Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf