< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – ontwerp

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT OV

Programma: PROVISIES

Code ISE: FA

Omschrijving ISE: THEMA-OVERSCHRIJDEND


Begrotingsartikel: FB0-1FBD2AC-PR

Omschrijving: LUCHTKWALITEITSFONDS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 10.000 2.000 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 10.000 2.000 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 10.000 2.000 0
2023 Opmaak - ontwerp 10.000 2.000 0 VR 2022 2810 MED.0398-28 BBT Onderwijs.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 0 0 0 VR 2023 1205 MED.0167-3 BBT Onderwijs.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 10.000 2.000 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 10.000 2.000 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 10.000 2.000 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 10.000 2.000 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf