< Start < Minister

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN FINANCIËN EN BEGROTING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT FB

Programma: BUDGETTAIR BELEID

Code ISE: CC

Omschrijving ISE: BUDGETTAIR BELEID


Begrotingsartikel: CB0-1CCG2CA-LO

Omschrijving: DUURZAAM BUDGETTAIR EN FINANCIEEL BELEID


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 354.897 354.897 0 VR 2024 1705 MED.0175-17 BBT FB.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 354.897 354.897 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 354.897 354.897 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 356.061 356.061 0
2023 Opmaak - ontwerp 356.061 356.061 0 VR 2022 2810 MED.0398-2BIS BBT Financiën en Begroting.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 260.084 260.084 0 VR 2023 1205 MED.0167-14 BBT Financiën en Begroting.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 260.085 260.085 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 260.085 260.085 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 260.085 260.085 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 260.085 260.085 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 258.544 258.544 0
2022 Opmaak - ontwerp 258.544 258.544 0 VR 2021 2810 MED.0372-8 BBT Financiën en Begroting.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf