< Start < ISE < EB0-1EBB2AV-IS

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN


Bedragen (x 1000€):

Download