< Start

SR DOCUMENTBEHEERTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.154 1.154

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.154 1.154 0 0 0
           SH0-9SKAARY-OI   DAB DOCUMENTBEHEER
1 0 0 0 0 0
           SH0-1SKA2RB-WT   INFORMATIEMANAGEMENT
1 427 427 0 0 0
           SH0-1SKA2RY-IS   DAB DOCUMENTBEHEER
1 727 727 0 0 0