< Start

SQ FACILITIESTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 81.644 82.747

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 3.407 184 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 81.644 82.747 3.407 184 0
           SH0-9SKAAQA-OW   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 0 0 1.076 0 0
           SH0-9SKATQA-OW   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 0 0 0 184 0
           SH0-9SKAAQB-OW   CATERING EN SCHOONMAAK
1 0 0 1.556 0 0
           SH0-9SKAAQC-OW   ENERGIE GEBOUWEN
1 0 0 775 0 0
           SH0-1SKA2QA-WT   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 23.705 24.142 0 0 0
           SH0-1SKA4QA-WT   UITBATING GEBOUWEN, ONDERHOUD GEBOUWEN EN LOGISTIEK
1 3.044 3.710 0 0 0
           SH0-1SKA2QC-WT   ENERGIE GEBOUWEN
1 8.029 8.029 0 0 0
           SH0-1SKA2QX-IS   DAB INVESTERINGSPROGRAMMA ENERGIEBEHEER OVERHEIDSGEBOUWEN
1 40.000 40.000 0 0 0
           SH0-1SKA2QY-IS   DAB CATERING EN SCHOONMAAK
1 6.866 6.866 0 0 0