< Start

SN DIGITALISERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 75.662 76.533

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 823 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 75.662 76.533 823 0 0
           SC0-9SJAANA-OW   DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING
1 0 0 823 0 0
           SC0-1SJA2NA-WT   DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN EN ONDERSTEUNING
1 823 1.743 0 0 0
           SC0-1SJA2NC-WT   VLAAMSE TOEZICHTSCOMMISSIE
1 243 243 0 0 0
           SC0-1SJA2ND-WT   VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL I – BEHEER EN EXPLOITATIE
1 10.000 10.000 0 0 0
           SC0-1SJA2NE-WT   VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL II – INVESTERINGEN
1 10.000 6.250 0 0 0
           SC0-1SJA2NF-WT   ENCOURS GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN
1 0 4.621 0 0 0
           SC0-1SJA2NY-IS   EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN
1 54.596 53.676 0 0 0