< Start

SB ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 21.228 21.228

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 12 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 21.228 21.228 0 12 0
           SA0-9SEATBF-OW   FONDS WERKING DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN
1 0 0 0 12 0
           SA0-1SEA2BA-WT   BESTUURSKRACHTIGE EN TRANSPARANTE OVERHEID
1 3.479 3.479 0 0 0
           SA0-1SEA2BB-WT   OPENBARE STATISTIEKEN, STRATEGISCHE ANALYSE EN BELEIDSONDERZOEK
1 2.267 2.267 0 0 0
           SA0-1SEA2BC-WT   LANGETERMIJNSTRATEGIE EN TRANSVERSALE SAMENWERKING
1 1.097 1.097 0 0 0
           SA0-1SEA2BD-WT   BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN EN EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN
1 1.126 1.126 0 0 0
           SA0-1SEA2BE-WT   BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDEND PROJECT KAZERNE DOSSIN
1 2.055 2.055 0 0 0
           SA0-1SEA4BF-WT   FONDS WERKING DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN
1 12 12 0 0 0
           SA0-1SEA2BG-WT   FLANDERS TECHNOLOGY AND INNOVATION
1 11.192 11.192 0 0 0