< Start

QR WONINGKWALITEITTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 90.665 90.840

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 400 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 90.665 90.840 0 400 0
           QF0-9QDGTRB-OW   EEN GROTER AANDEEL VAN DE WONINGEN IS KWALITEITSVOL (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE)
3 0 0 0 400 0
           QF0-1QDG2RA-WT   EEN GROTER AANDEEL VAN DE WONINGEN IS KWALITEITSVOL
3 90.265 90.440 0 0 0
           QF0-1QDG4RB-WT   EEN GROTER AANDEEL VAN DE WONINGEN IS KWALITEITSVOL (FONDS VOOR DE WOONINSPECTIE)
3 400 400 0 0 0