< Start

QN OMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEUTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 113.321 118.023

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 440 335 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 113.321 118.023 440 335 0
           QB0-9QCEANA-OW   VIA BIJKOMENDE INSPANNINGEN BRONNEN VAN HINDER AANPAKKEN
3 0 0 440 0 0
           QB0-9QCETNE-OW   EEN BOVENLOKAAL OMGEVINGSBELEID VERBONDEN MET DE SAMENLEVING - VERNIEUWINGSFONDS
3 0 0 0 0 0
           QB0-9QCETNI-OW   ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE - FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
3 0 0 0 210 0
           QB0-9QCETNI-OP   ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE - FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
3 0 0 0 125 0
           QB0-1QCE2NA-WT   VIA BIJKOMENDE INSPANNINGEN BRONNEN VAN HINDER AANPAKKEN
3 1.207 1.207 0 0 0
           QB0-1QCE2NB-WT   ZORGEN VOOR DE REALISATIE VAN EEN BOUWSHIFT EN EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE
3 5.289 6.146 0 0 0
           QB0-1QCE2NC-WT   OMGEVING ALS KENNIS- EN EXPERTISECENTRUM
3 1.598 2.072 0 0 0
           QB0-1QCE2ND-WT   EEN BOVENLOKAAL OMGEVINGSBELEID VERBONDEN MET DE SAMENLEVING
3 4.371 7.034 0 0 0
           QB0-1QCE4NE-WT   EEN BOVENLOKAAL OMGEVINGSBELEID VERBONDEN MET DE SAMENLEVING - VERNIEUWINGSFONDS
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QCE4NI-WT   ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE - FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QCE4NI-PA   ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE - FONDS VOOR LANDINRICHTING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN
3 595 595 0 0 0
           QB0-1QCE2NJ-WT   ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE
3 42 42 0 0 0
           QB0-1QCE2NJ-PA   ZORGEN VOOR EEN ROBUUSTE OPEN RUIMTE
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QCE2NO-IS   RUBICONFONDS
3 0 0 0 0 0
           QB0-1QCE2NW-IS   HOGER ONDERWIJS
3 0 143 0 0 0
           QB0-1QCE2NX-IS   DAB BRV-FONDS
3 31.617 31.617 0 0 0
           QB0-1QCE2NY-IS   VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
3 68.602 69.167 0 0 0
           QB0-1QCE4NY-IS   VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM)
3 0 0 0 0 0