< Start

MN VERKEERSVEILIGHEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 65.299 60.664

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 152.503 57.451 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 65.299 60.664 152.503 57.451 0
           MB0-9MHHANA-OW   VERKEERSVEILIGHEID
3 0 0 152.503 0 0
           MB0-9MHHTNA-OW   VERKEERSVEILIGHEID
3 0 0 0 57.451 0
           MB0-9MHHTNA-OP   VERKEERSVEILIGHEID
3 0 0 0 0 0
           MB0-1MHH2NA-WT   VERKEERSVEILIGHEID
3 3.564 3.564 0 0 0
           MB0-1MHH4NA-WT   VERKEERSVEILIGHEID
3 13.500 13.500 0 0 0
           MB0-1MHH4NA-PA   VERKEERSVEILIGHEID
3 0 0 0 0 0
           MB0-1MHH4NB-WT   INVESTERINGEN WEGINFRASTRUCTUUR
3 29.080 24.445 0 0 0
           MB0-1MHH4NW-IS   BEHEERSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN MOBIEL
3 5.000 5.000 0 0 0
           MB0-1MHH4NX-IS   DE WERKVENNOOTSCHAP
3 5.500 5.500 0 0 0
           MB0-1MHH4NX-PA   DE WERKVENNOOTSCHAP
3 0 0 0 0 0
           MB0-1MHH2NY-IS   VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE
3 0 0 0 0 0
           MB0-1MHH4NY-IS   VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE
3 8.655 8.655 0 0 0