< Start

ME BASISBEREIKBAARHEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.159.734 1.189.366

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 1.159.734 1.189.366 0 0 0
           MB0-1MEH2EA-WT   BASISBEREIKBAARHEID
3 33.452 33.452 0 0 0
           MB0-1MEH2EC-PA   COFINANCIERING SPOOR
3 0 0 0 0 0
           MB0-1MEH2ED-WT   BIJKOMEND EXPLOITATIEBUDGET VVM DE LIJN
3 4.000 4.000 0 0 0
           MB0-1MEH2EE-WT   COMBIMOBILITEITSFONDS
3 28.390 29.816 0 0 0
           MB0-1MEH2EF-WT   COMBIMOBILITEIT
3 0 0 0 0 0
           MB0-1MEH2EX-IS   PENDELFONDS
3 1.549 1.549 0 0 0
           MB0-1MEH2EY-IS   VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN
3 890.068 890.068 0 0 0
           MB0-1MEH5EY-IS   VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN
3 202.275 230.481 0 0 0