< Start

MC UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENSTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 15.920 15.920

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 14 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 15.920 15.920 14 0 0
           MB0-9MDHACA-OW   UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS
3 0 0 14 0 0
           MB0-1MDH2CA-WT   UITBATING REGIONALE LUCHTHAVENS
3 15.920 15.920 0 0 0