< Start

KZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 64.186 64.186

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.448 196 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 64.186 64.186 2.448 196 0
           KB0-9KABAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 11 0 0
           KB0-9KABTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 196 0
           KD0-9KABAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
3 0 0 2.437 0 0
           KD0-9KABTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
3 0 0 0 0 0
           KB0-1KAB4ZY-LO   VLAAMS FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ
1 0 0 0 0 0
           KB0-1KAB2ZZ-LO   LONEN
1 39.778 39.778 0 0 0
           KB0-1KAB4ZZ-LO   LONEN
1 181 181 0 0 0
           KB0-1KAB2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 4.917 4.917 0 0 0
           KB0-1KAB4ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 15 15 0 0 0
           KD0-1KAB2ZZ-LO   LONEN
3 15.465 15.465 0 0 0
           KD0-1KAB4ZZ-LO   LONEN
3 0 0 0 0 0
           KD0-1KAB2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
3 3.830 3.830 0 0 0