< Start

KD VISSERIJ EN AQUACULTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 3.044 2.552

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 3.044 2.552 0 0 0
           KB0-1KDF2DT-IS   FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN
3 115 115 0 0 0
           KB0-1KDF5DX-IS   FIVA
3 2.929 2.437 0 0 0