< Start

JI DUURZAME ARBEIDSMARKT (WERK)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 32.157 19.997

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 32.157 19.997 0 0 0
           JB0-1JDB2IB-WT   SECTORFONDSEN
3 22.240 8.894 0 0 0
           JB0-1JDB2IC-WT   FOCUS OP TALENT
3 9.917 11.103 0 0 0