< Start

HN SPORT VOOR ALLENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 171.379 183.950

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.056 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 171.379 183.950 1.056 0 0
           HB0-9HFDANA-OW   SPORT VOOR ALLEN BELEID
2 0 0 97 0 0
           HB0-9HFDANA-OP   SPORT VOOR ALLEN BELEID
2 0 0 959 0 0
           HB0-1HFD2NA-WT   SPORT VOOR ALLEN BELEID
2 20 20 0 0 0
           HB0-1HFD2NA-PA   SPORT VOOR ALLEN BELEID
2 5.000 20.000 0 0 0
           HB0-1HFD2NY-IS   SPORT VLAANDEREN
2 134.292 134.292 0 0 0
           HB0-1HFD5NY-IS   SPORT VLAANDEREN
2 32.067 29.638 0 0 0