< Start

HM OPENBARE OMROEPTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 312.504 304.022

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 10.632 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 312.504 304.022 10.632 0 0
           HB0-9HEIAMY-OI   EN TELEVISIEOMROEP
0 0 10.632 0 0
           HB0-1HEI2MY-IS   EN TELEVISIEOMROEP
312.504 304.022 0 0 0