< Start

HD CULTURELE PROJECTENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 29.162 28.524

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 150 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 29.162 28.524 0 150 0
           HB0-9HCATDE-OW   FONDS KUNSTEN EN ERFGOED
2 0 0 0 150 0
           HB0-1HCA2DA-WT   KUNSTEN
2 13.971 14.219 0 0 0
           HB0-1HCA2DB-WT   CULTUREEL ERFGOED
2 4.086 4.294 0 0 0
           HB0-1HCA2DC-WT   SOCIAAL-CULTUREEL WERK
2 3.678 3.597 0 0 0
           HB0-1HCA2DD-WT   BOVENLOKAAL
2 7.277 6.264 0 0 0
           HB0-1HCA4DE-WT   FONDS KUNSTEN EN ERFGOED
2 150 150 0 0 0