< Start

HD CULTURELE PROJECTENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 28.224 26.556

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 107 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 28.224 26.556 0 107 0
           HB0-9HCATDE-WT   FONDS KUNSTEN EN ERFGOED
0 0 0 -1 0
           HB0-9HCATDE-OW   FONDS KUNSTEN EN ERFGOED
0 0 0 108 0
           HB0-1HCA2DA-WT   KUNSTEN
13.979 11.732 0 0 0
           HB0-1HCA2DB-WT   CULTUREEL ERFGOED
3.962 4.424 0 0 0
           HB0-1HCA2DC-WT   CULTUREEL WERK
4.671 3.390 0 0 0
           HB0-1HCA2DD-WT   BOVENLOKAAL
5.523 6.921 0 0 0
           HB0-1HCA4DE-WT   FONDS KUNSTEN EN ERFGOED
89 89 0 0 0