< Start

GT SOCIALE BESCHERMINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 5.034.408 5.036.517

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 5.034.408 5.036.517 0 0 0
           GE0-9GHFATI-OP   REVALIDATIE
2 0 0 0 0 0
           GE0-1GHF2TF-WT   MAXIMUMFACTUUR
2 4.104 4.104 0 0 0
           GE0-1GHF2TG-WT   THUIS- EN OUDERENZORGBELEID
2 262.737 264.698 0 0 0
           GE0-1GHF2TH-WT   THUIS- EN GEZINSZORG
2 958.513 958.513 0 0 0
           GE0-1GHF2TI-WT   REVALIDATIE
2 141.539 141.539 0 0 0
           GE0-1GHF2TI-PA   REVALIDATIE
2 0 0 0 0 0
           GE0-1GHF2TJ-WT   GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
2 84.338 84.338 0 0 0
           GE0-1GHF2TU-PR   PROVISIE VERSTERKING OUDERENZORGBELEID
2 16.278 16.278 0 0 0
           GB0-1GHF2TX-IS   VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING (VSB)
2 3.566.899 3.567.047 0 0 0