< Start

GR PERSONEN MET EEN BEPERKINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 2.617.498 2.414.028

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 2.617.498 2.414.028 0 0 0
           GB0-1GGF2RX-IS   VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
2.617.498 2.414.028 0 0 0