< Start

GL GESPECIALISEERDE ZORGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 137.178 137.178

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 137.178 137.178 0 0 0
           GB0-1GDF2LA-WT   BELEID OVER ZIEKENHUIZEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
2 17.670 17.670 0 0 0
           GE0-1GDF2LA-WT   BELEID OVER ZIEKENHUIZEN EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
2 119.508 119.508 0 0 0