< Start

GK WOONZORG EN EERSTE LIJNTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 65.102 65.732

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.078 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 65.102 65.732 2.078 0 0
           GE0-9GDFAKA-OW   BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG
2 0 0 65 0 0
           GE0-9GDFAKA-OP   BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG
2 0 0 2.013 0 0
           GE0-1GDF2KA-WT   BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG
2 37.648 38.278 0 0 0
           GE0-1GDF2KA-PA   BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG
2 3.680 3.680 0 0 0
           GE0-1GDF2KB-WT   IMPULSEO
2 23.774 23.774 0 0 0