< Start

GK WOONZORG EN EERSTE LIJNTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 59.833 -136.566

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.529 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 59.833 -136.566 1.529 0 0
           GE0-9GDFAKA-OW   BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG
0 0 32 0 0
           GE0-9GDFAKA-OP   BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG
0 0 1.497 0 0
           GB0-1GDF2KA-WT   BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG
0 4 0 0 0
           GE0-1GDF2KA-WT   BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG
34.952 -161.451 0 0 0
           GE0-1GDF2KA-PA   BELEID EERSTELIJNGEZONDHEIDSZORG
2.156 2.156 0 0 0
           GE0-1GDF2KB-WT   IMPULSEO
22.725 22.725 0 0 0