< Start

GI ALGEMEEN GEZONDHEIDSBELEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 272.696 272.055

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.500 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 272.696 272.055 1.500 0 0
           GE0-9GDFAIA-OW   ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN
2 0 0 1.500 0 0
           GE0-1GDF2IA-WT   ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID ALGEMEEN
2 272.696 272.055 0 0 0