< Start

GC ARMOEDEBELEIDTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 25.575 25.900

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 25.575 25.900 0 0 0
           GB0-1GCI2CA-WT   ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW
2 20.532 20.532 0 0 0
           GB0-1GCI2CB-WT   COORDINATIE VAN HET ARMOEDEBESTRIJDINGSBELEID
2 5.043 5.368 0 0 0