< Start

FH STUDIETOELAGENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 149.251 131.796

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 4.801 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 149.251 131.796 0 4.801 0
           FD0-9FGDTHA-WT   STUDIEFINANCIERING
0 0 0 -483 0
           FD0-9FGDTHA-OW   STUDIEFINANCIERING
0 0 0 5.284 0
           FD0-1FGD2HA-WT   STUDIEFINANCIERING
138.532 121.186 0 0 0
           FD0-1FGD4HA-WT   STUDIEFINANCIERING
10.719 10.610 0 0 0