< Start

FH STUDIETOELAGENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 137.909 137.909

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 4.259 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 137.909 137.909 0 4.259 0
           FD0-9FGDTHA-OW   STUDIEFINANCIERING
2 0 0 0 4.259 0
           FD0-1FGD2HA-WT   STUDIEFINANCIERING
2 134.498 134.498 0 0 0
           FD0-1FGD4HA-WT   STUDIEFINANCIERING
2 3.411 3.411 0 0 0