< Start

FE HOGER ONDERWIJSTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 2.412.391 2.452.992

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 65 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 2.412.391 2.452.992 0 65 0
           FD0-9FEDTEA-OI   BASISFINANCIERING
0 0 0 65 0
           FD0-1FED2EA-IS   BASISFINANCIERING
2.382.320 2.422.921 0 0 0
           FD0-1FED4EA-IS   BASISFINANCIERING
48 48 0 0 0
           FB0-1FED2EB-WT   HOGER ONDERWIJS - ANDERE
2 0 0 0 0 0
           FD0-1FED2EB-WT   ANDERE
15.234 15.234 0 0 0
           FD0-1FED2EB-IS   ANDERE
14.789 14.789 0 0 0