< Start

FD KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJSTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 10.789.870 10.789.870

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 104.152 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 10.789.870 10.789.870 0 104.152 0
           FC0-9FDDTDG-OW   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
2 0 0 0 104.152 0
           FC0-1FDD2DA-WT   LONEN BASISONDERWIJS
2 4.361.407 4.361.407 0 0 0
           FC0-1FDD2DB-WT   WERKING GEWOON BASISONDERWIJS
2 611.595 611.595 0 0 0
           FC0-1FDD2DC-WT   WERKING BUITENGEWOON BASISONDERWIJS
2 49.777 49.777 0 0 0
           FC0-1FDD2DD-WT   LONEN SECUNDAIR ONDERWIJS
2 4.944.684 4.944.684 0 0 0
           FC0-1FDD2DE-WT   WERKING GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
2 468.733 468.733 0 0 0
           FC0-1FDD2DF-WT   WERKING BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
2 33.357 33.357 0 0 0
           FC0-1FDD2DG-WT   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
2 103.315 103.315 0 0 0
           FC0-1FDD4DG-WT   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
2 102.182 102.182 0 0 0
           FC0-1FDD2DH-WT   WERKING ONDERWIJSINTERNATEN
2 26.143 26.143 0 0 0
           FC0-1FDD2DI-WT   LONEN LEERSTEUNCENTRA
2 83.437 83.437 0 0 0
           FC0-1FDD2DJ-WT   WERKING LEERSTEUNCENTRA
2 5.240 5.240 0 0 0