< Start

FD KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJSTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 10.965.776 10.955.547

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 127.151 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 10.965.776 10.955.547 0 127.151 0
           FC0-9FDDTDG-WT   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
0 0 0 -457 0
           FC0-9FDDTDG-OW   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
0 0 0 127.608 0
           FC0-1FDD2DA-WT   LONEN BASISONDERWIJS
4.400.872 4.400.872 0 0 0
           FC0-1FDD2DB-WT   WERKING GEWOON BASISONDERWIJS
652.263 652.263 0 0 0
           FC0-1FDD2DC-WT   WERKING BUITENGEWOON BASISONDERWIJS
52.788 52.788 0 0 0
           FC0-1FDD2DD-WT   LONEN SECUNDAIR ONDERWIJS
4.979.589 4.979.589 0 0 0
           FC0-1FDD2DE-WT   WERKING GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
508.126 508.126 0 0 0
           FC0-1FDD2DF-WT   WERKING BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
35.936 35.936 0 0 0
           FC0-1FDD2DG-WT   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
100.063 100.062 0 0 0
           FC0-1FDD4DG-WT   SPECIFIEKE LOONBETALINGEN
108.575 108.575 0 0 0
           FC0-1FDD2DH-WT   WERKING ONDERWIJSINTERNATEN
29.957 28.059 0 0 0
           FC0-1FDD2DI-WT   LONEN LEERSTEUNCENTRA
82.607 82.607 0 0 0
           FC0-1FDD2DJ-WT   WERKING LEERSTEUNCENTRA
15.000 6.670 0 0 0