< Start

FB ONDERWIJSINFRASTRUCTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 684.835 558.709

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 684.835 558.709 0 0 0
           FB0-1FGD2BA-WT   INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS
2 0 0 0 0 0
           FB0-1FGD2BA-IS   INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS
2 0 0 0 0 0
           FB0-1FGD5BA-IS   INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS
2 95.872 6.638 0 0 0
           FD0-1FGD2BA-WT   INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS
2 7.415 7.415 0 0 0
           FD0-1FGD2BA-IS   INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR ONDERWIJS
2 82.707 69.207 0 0 0
           FC0-1FGD2BX-WT   GO! - INFRASTRUCTUUR
2 7.087 7.087 0 0 0
           FC0-1FGD5BX-WT   GO! - INFRASTRUCTUUR
2 12.692 13.607 0 0 0
           FC0-1FGD2BX-IS   GO! - INFRASTRUCTUUR
2 229 229 0 0 0
           FC0-1FGD5BX-IS   GO! - INFRASTRUCTUUR
2 62.869 72.974 0 0 0
           FC0-1FGD2BY-IS   AGION - INFRASTRUCTUUR
2 120.909 120.909 0 0 0
           FC0-1FGD5BY-IS   AGION - INFRASTRUCTUUR
2 295.055 260.643 0 0 0