< Start

EJ ONDERZOEKSINFRASTRUCTUURTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 33.249 31.717

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 0 0 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 33.249 31.717 0 0 0
           EB0-1EEB2JA-WT   LISSABONSTRATEGIE
11.900 8.393 0 0 0
           EB0-1EEB2JB-IS   KENNISCENTRUM DATA EN MAATSCHAPPIJ
750 750 0 0 0
           EB0-1EEB2JB-WT   KENNISCENTRUM DATA EN MAATSCHAPPIJ
1 0 0 0 0 0
           EB0-1EEB2JW-IS   VIB
100 100 0 0 0
           EB0-1EEB2JX-IS   VITO
193 193 0 0 0
           EB0-1EEB2JY-IS   LISSABONSTRATEGIE
20.306 22.281 0 0 0