< Start

EB FINANCIERING ONDERNEMINGENTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 148.569 148.569

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 48.585 14.479 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 148.569 148.569 48.585 14.479 0
           EB0-9ECBTBA-OW   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
3 0 0 0 5.000 0
           EC0-9ECBTBA-OW   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
1 0 0 0 9.479 0
           EC0-9ECBABC-OW   HANDELSHUURLENING
3 0 0 685 0 0
           EC0-9ECBABC-OP   HANDELSHUURLENING
3 0 0 47.900 0 0
           EC0-9ECBABX-OI   FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN
3 0 0 0 0 0
           EB0-1ECB2BA-WT   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
3 255 255 0 0 0
           EB0-1ECB4BA-WT   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
3 5.000 5.000 0 0 0
           EC0-1ECB2BA-WT   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
1 25.840 25.840 0 0 0
           EC0-1ECB4BA-WT   ECONOMISCH OVERHEIDSINSTRUMENTARIUM
1 9.479 9.479 0 0 0
           EC0-1ECB2BC-WT   HANDELSHUURLENING
3 4.981 4.981 0 0 0
           EC0-1ECB2BC-PA   HANDELSHUURLENING
3 100.000 100.000 0 0 0
           EC0-1ECB2BV-IS   WAARBORGBEHEER NV
3 2.280 2.280 0 0 0
           EB0-1ECB2BY-IS   FLANDERS FUTURE TECH FUND
3 734 734 0 0 0