< Start

CZ ZONDER ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 93.265 91.673

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 108.711 329 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 93.265 91.673 108.711 329 0
           CB0-9CAGAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
0 0 15 0 0
           CB0-9CAGTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
0 0 0 329 0
           CB0-9CFGAZZ-OI   ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
0 0 108.696 0 0
           CB0-1CAG2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
2.815 2.201 0 0 0
           CB0-1CAG2ZZ-LO   LONEN
15.154 15.214 0 0 0
           CB0-1CAG4ZZ-LO   LONEN
52 52 0 0 0
           CE0-1CAG2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
8.582 7.269 0 0 0
           CE0-1CAG2ZZ-LO   LONEN
66.421 66.695 0 0 0
           CE0-1CAG4ZZ-LO   LONEN
241 242 0 0 0