< Start

CZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 92.126 93.035

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 108.781 144 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 92.126 93.035 108.781 144 0
           CB0-9CAGAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 3 0 0
           CB0-9CAGTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 144 0
           CB0-9CFGAZZ-OI   ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN
1 0 0 108.778 0 0
           CB0-1CAG2ZZ-LO   LONEN
1 16.170 16.170 0 0 0
           CB0-1CAG4ZZ-LO   LONEN
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CAG2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 1.864 1.864 0 0 0
           CE0-1CAG2ZZ-LO   LONEN
1 67.640 67.640 0 0 0
           CE0-1CAG4ZZ-LO   LONEN
1 260 260 0 0 0
           CE0-1CAG2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 6.192 7.101 0 0 0