< Start

CZ Zonder ISETotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 87.614 88.523

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 3 144 0

Totaal ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal ministeries (exclusief DAB): 87.614 88.523 3 144 0
           CB0-9CAGAZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 3 0 0
           CB0-9CAGTZZ-OW   ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN
1 0 0 0 144 0
           CB0-1CAG2ZZ-LO   LONEN
1 15.755 15.755 0 0 0
           CB0-1CAG4ZZ-LO   LONEN
1 0 0 0 0 0
           CB0-1CAG2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 1.863 1.863 0 0 0
           CE0-1CAG2ZZ-LO   LONEN
1 64.686 64.686 0 0 0
           CE0-1CAG4ZZ-LO   LONEN
1 260 260 0 0 0
           CE0-1CAG2ZZ-WT   WERKING EN TOELAGEN
1 5.050 5.959 0 0 0