< Start < ISE

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT OMGEVING

Programma: OMGEVING EN NATUUR

Code ISE: QN

Omschrijving ISE: OMGEVINGSBELEID VOOR RUIMTE EN MILIEU


Begrotingsartikel: QB0-9QCEANA-OW

Omschrijving: VIA BIJKOMENDE INSPANNINGEN BRONNEN VAN HINDER AANPAKKEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 901 0 0 VR 2024 1705 MED.0175-13 BBT Omgeving en Natuur.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 440 0 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 440 0 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 440 0 0
2023 Opmaak - ontwerp 440 0 0 VR 2022 2810 MED.0398-24BIS BBT Omgeving en Natuur.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 594 0 0 VR 2023 1205 MED.0167-26 BBT Omgeving.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 440 0 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 440 0 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 440 0 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 440 0 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 440 0 0
2022 Opmaak - ontwerp 440 0 0 VR 2021 2810 MED.0372-15 BBT Omgeving en Natuur.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-middelen-amendementen.pdf