< Start < ISE

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: HOGERE ENTITEITEN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Departement/Agentschap: KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Programma: APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Code ISE: VZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: VX0-1VMB2ZZ-LO

Omschrijving: LONEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 3.346 3.346 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 3.346 3.346 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 3.292 3.292 0
2023 Opmaak - ontwerp 3.292 3.292 0 VR 2022 2810 MED.0398-12 BBT Hogere entiteiten.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 3.118 3.116 0 VR 2023 1205 MED.0167-7 BBT Hogere entiteiten.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 3.059 3.059 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 3.059 3.059 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 3.059 3.059 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 4.464 4.464 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 4.464 4.464 0
2022 Opmaak - ontwerp 4.464 4.464 0 VR 2021 2810 MED.0372-10 BBT Hogere Entiteiten.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf