< Start < ISE

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED

Programma: ONROEREND ERFGOED

Code ISE: QA

Omschrijving ISE: THEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM ONROEREND ERFGOED


Begrotingsartikel: QG0-1QGG4AB-WT

Omschrijving: DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS ONROEREND ERFGOED)


Bedragen (x 1000€):

Download