< Start < ISE

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WSE

Programma: WERK

Code ISE: JI

Omschrijving ISE: DUURZAME ARBEIDSMARKT (WERK)


Begrotingsartikel: JB0-1JDB2IB-WT

Omschrijving: SECTORFONDSEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak – goedgekeurd 22.240 8.894 0
2023 Opmaak - ontwerp 22.240 8.894 0 VR 2022 2810 MED.0398-17 BBT WSE.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 5.312 9.730 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 5.312 9.730 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 5.312 9.730 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 5.312 9.730 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 190 9.730 0
2022 Opmaak - ontwerp 190 9.730 0 VR 2021 2810 MED.0372-22 BBT Werk en Sociale economie.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 15.285 9.357 0 VR 2022 2005 MED.0181-1 BBT WSE.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf