< Start < ISE

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN

Programma: ONDERSTEUNING VAN HET ONDERWIJSVELD

Code ISE: FG

Omschrijving ISE: ONDERSTEUNING ONDERWIJSINSTELLINGEN EN ONDERWIJSVELD


Begrotingsartikel: FC0-1FGD2GE-WT

Omschrijving: LEERLING-, STUDENT- EN INSTELLINGGEBONDEN ONDERSTEUNING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 25.182 25.118 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 25.182 25.118 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 24.677 24.697 0
2023 Opmaak - ontwerp 24.677 24.697 0 VR 2022 2810 MED.0398-28 BBT Onderwijs.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 144.841 239.609 0 VR 2023 1205 MED.0167-3 BBT Onderwijs.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 23.816 23.836 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 23.816 23.836 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 23.816 23.836 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 23.816 23.836 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 20.795 20.815 0
2022 Opmaak - ontwerp 20.795 20.815 0 VR 2021 2810 MED.0372-16 BBT Onderwijs en Vorming.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf