< Start < ISE

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN FINANCIËN EN BEGROTING

Minister: DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT FB

Programma: PROVISIES

Code ISE: CA

Omschrijving ISE: THEMA OVERSCHRIJDEND


Begrotingsartikel: CB0-1CBX2AD-PR

Omschrijving: VOOR SCHULDAFBOUW EN INVESTERINGSUITGAVEN


Bedragen (x 1000€):

Download