< Start

Totalen over alle Ministers en Beleidsdomeinen heenDownload

Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB): 53.565.919 53.318.004
Beleidsdomein Financiën en Begroting 6.625.644 8.632.242
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 2.095.348 1.944.229
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 13.473.721 13.458.900
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 13.506.459 13.474.552
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.106.086 1.123.988
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 3.747.351 3.757.805
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 195.539 169.672
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 3.526.023 3.723.134
Beleidsdomein Omgeving 4.102.014 1.815.962
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 5.049.427 5.079.213
Hogere entiteiten 138.307 138.307

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB): 45.915.331 636.764 5.622.939
Beleidsdomein Financiën en Begroting 45.055.736 3.411 5.622.939
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 59.545 17.060 0
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 2.370 138.555 0
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 31.118 1.267 0
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 34.012 567 0
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 238.596 1.235 0
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 22.448 2.190 0
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 414.525 48.984 0
Beleidsdomein Omgeving 33.528 413.520 0
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 23.453 9.975 0
Hogere entiteiten 0 0 0

Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Totale Begroting/Uitvoering
Totaal DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen: 35.865.940
Beleidsdomein Financiën en Begroting 293.190
Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie 3.407.495
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming 5.348.066
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 13.532.660
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.000.633
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 1.035.799
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 104.750
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 4.390.138
Beleidsdomein Omgeving 6.214.928
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 538.281