< Start < Commissie < SG0-1SKC2TY-IS

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Commissie: COMMISSIE VOOR BINNENLANDS BESTUUR, GELIJKE KANSEN EN INBURGERING (BIN)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Instelling: DAB OVERHEIDSPERSONEEL


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 74_DAB Overheidspersoneel_BU2023.pdf
28.460 VR 2024 1705 MED.0175-3 BBT HR en Audit.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 17_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2023_ART .pdf
25.508
2023 1ste aanpassing – ontwerp 17_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2023_ART .pdf
25.508 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 17_S_C_74_Overheidspersoneel_BO2023_ART.pdf
16.345
2023 Opmaak - ontwerp 17_S_C_74_Overheidspersoneel_BO2023_ART.pdf
16.345 VR 2022 2810 MED.0398-6 BBT HR en Audit Vlaamse Overheid.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 74_DAB Overheidspersoneel_BU2022.pdf
24.212 VR 2023 1205 MED.0167-19 BBT HR en Audit.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 16_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2022_ART.pdf
24.123
2022 2de aanpassing – ontwerp 16_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2022_ART.pdf
24.123 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 16_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2022_ART.pdf
24.123
2022 1ste aanpassing – ontwerp 16_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2022_ART.pdf
24.123 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 16_S_C_74_Overheidspersoneel_BO2022_ART.pdf
21.166
2022 Opmaak - ontwerp 16_S_C_74_Overheidspersoneel_BO2022_ART.pdf
21.166 VR 2021 2810 MED.0372-11 BBT HR en Audit Vlaamse Overheid.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf