< Start < Commissie

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (OPE)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Instelling: DAB VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (VIF)


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 59_DAB Vlaams Infrastructuurfonds (VIF)_BU2023.pdf
1.471.142 VR 2024 1705 MED.0175-9 BBT MOW.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 6_M_H_59_VIF_BA2023_ART.pdf
1.421.721
2023 1ste aanpassing – ontwerp 6_M_H_59_VIF_BA2023_ART.pdf
1.421.721 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 6_M_H_59_VIF_BO2023_ART.pdf
1.281.440
2023 Opmaak - ontwerp 6_M_H_59_VIF_BO2023_ART.pdf
1.281.440 VR 2022 2810 MED.0398-18 BBT MOW.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 59_DAB Vlaams Infrastructuurfonds (VIF)_BU2022.pdf
1.312.649 VR 2023 1205 MED.0167-11 BBT MOW.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd DAB_1_M_H_59_VIF_2BA2022_ART.pdf
1.265.942
2022 2de aanpassing – ontwerp DAB_1_M_H_59_VIF_2BA2022_ART.pdf
1.265.942 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 6_M_H_59_VIF_BA2022_ART.pdf
1.226.863
2022 1ste aanpassing – ontwerp 6_M_H_59_VIF_BA2022_ART.pdf
1.226.863 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 6_M_H_59_VIF_BO2022_ART.pdf
1.079.986
2022 Opmaak - ontwerp 6_M_H_59_VIF_BO2022_ART.pdf
1.079.986 VR 2021 2810 MED.0372-14 BBT Mobiliteit en Openbare Werken.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf