< Start

COMMISSIE VOOR WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING (WEL)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 16.075.210 15.726.768

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 74.005 1.351 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 16.075.210 15.726.768 74.005 1.351 0
     TOTAAL: 173.857 176.635 9 471 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 335.514 319.601 338 0 0
     TOTAAL: 580.725 361.572 50.252 880 0
     TOTAAL: 6.471.668 6.478.884 12 0 0
     TOTAAL: 2.617.498 2.414.028 0 0 0
     TOTAAL: 5.078.506 5.053.999 0 0 0
     TOTAAL: 817.442 922.049 23.394 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering

Totaal: 0