< Start

COMMISSIE VOOR MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN (OPE)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.317.242 4.313.325

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 338.336 48.186 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.317.242 4.313.325 338.336 48.186 0
     TOTAAL: 191.143 192.878 1.752 7.653 0
     TOTAAL: 19.778 21.914 38 0 0
     TOTAAL: 1.468.081 1.475.231 0 0 0
     TOTAAL: 1.060.779 1.060.751 2.388 0 0
     TOTAAL: 567.417 544.017 242.597 40.533 0
     TOTAAL: 1.010.044 1.018.534 91.561 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering

Totaal: 0