< Start

COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUUR, RUIMTELIJKE ORDENING EN ENERGIE (LEE)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 2.005.178 2.001.429

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 87.823 500.482 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 2.005.178 2.001.429 87.823 500.482 0
     TOTAAL: 234.737 236.637 4.001 525 0
     TOTAAL: 811.733 870.525 2.780 14.819 0
     TOTAAL: 75 75 0 0 0
     TOTAAL: 750.783 795.391 21.042 178.891 0
     TOTAAL: 87 61 0 0 0
     TOTAAL: 207.763 98.740 60.000 306.247 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering

Totaal: 0